Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

1. Jurgis Savickis 1953/2 vasaris; Autorius : Juozas Brazaitis
Tautos "sveikas protas" buvo suradęs gerą kelią — siųsti į užsienius Lietuvai atstovauti

2. VYDŪNAS 1868. III. 22 - 1953. II. 20 1953/3 kovas; Autorius : Red.

3. Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko charakteristikai 1953/3 kovas; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
A.   JAKŠTAS -PREL. A. DAMBRAUSKAS (1860-1938) J. Vienožinskio portretas Gyvendamas keletą

4. IŠ VYDŪNO VAIKYSTĖS IR JAUNYSTĖS 1953/4 balandis; Autorius : A. MERKELIS
Vydūnas   jaunystėje Vydūnas senatvėje Wer den Dichter will verstehen, Muss

5. DAIL. V. K. JONYNO KELIAS 1953/4 balandis; Autorius : P. Jurkus
V. K. Jonynas yra vienas iš veržliausių ir produktingiausių mūsų grafikų. Jo kūrybos randame tris

6. ARKIVYSK. DR. J. SKVIRECKAS, ŠV. RAŠTO VERTĖJAS 1953/6 birželis; Autorius : VYSK. DR. V- PADOLSKIS
Jo Ekscelencija Kauno Arkivyskupas Metropolitas DR.   JUOZAPAS   SKVIRECKAS, kuriam

7. DINAMIŠKASAI ASMUO MŪSŲ VISUOMENĖJE 1953/8 spalis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
PROF. K. PAKŠTO 60 M. SUKAKTIS Asmuo: Pakštas tarp Šalkauskio ir Vaižganto. Idėjos: Pirmasis

8. ADOMAS GALDIKAS IR JO KŪRYBA 1953/8 spalis; Autorius : V. K. JONYNAS
I. Adomui Galdikui, mūsų žymiajam kūrėjui, šiais metais sukanka 60 metų amžiaus ir apie 35 jo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai