Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KAZYS BORUTA ARBA REVOLIUCINIS ROMANTIZMAS 1953/1 sausis; Autorius : L. Miškinas
"Terrai" 1952 metais išleidus Kazio Borutos "Baltaragio malūną", po ilgesnės pertraukos šio rašytojo

2. BARRAULT ŽYGIS VAKARŲ TEATRE 1953/1 sausis; Autorius : Jurgis Blekaitis
(Jo teatro gastrolių New Yorke proga) Madeleine Renaud — Jean Louis Barrault Teatras įsikūrė ir

3. STEIGIAMA DRAMOS STUDIJA 1953/1 sausis; Autorius : Red
Trys žymūs Lietuvos Teatro atstovai: Henrikas Kačinskas, Jurgis Blekaitis ir Antanas Škėma Brooklyne

4. Trumpai 1953/1 sausis; Autorius : Red
Jurgis   Savickis, pernai gruodžio 22 d. miręs Roque-brune kaime, Pietų Prancūzijoje. •

5. POPIEŽIAUS KALĖDINE KALBA 1953/1 sausis; Autorius : L. A.
Šv. Tėvas savo kalėdinėje kalboje, pasakytoje jo pasveikinti susirinkusių kardinolų akivaizdoje,

6. KARDINOLAI 1953/1 sausis; Autorius : T. L. Andriekus, O. F. M.
Praėjusių metų gruodžio mėnesio pradžioje šventasis Tėvas paskyrė 24 naujus kardinolus, kurie save

7. ATGARSIAI APIE MACEINOS INKVIZITORIŲ 1953/1 sausis; Autorius : Juozas Brazaitis
Prof. Antano Maceinos veikalas "Der Grossinquisitor", išleistas F. H. Kerle leidyklos Heidelberge 1952,

8. APVAIZDA IR LIETUVOS NELAIMĖ 1953/1 sausis; Autorius : Juozas Girnius
Bešvenčiant Vasario Šešioliktąją, dažni kalbėtojai imasi reikšti įsitikinimą, jog savosios

9. NEOHUMANIZMAS 1953/1 sausis; Autorius : Br. St.
Neohumanizmas yra madinga filosofija daugumos tų, kuriems pereito amžiaus materializmas atrodo pasenęs

10. AUTORITETAS IR TIESA 1953/1 sausis; Autorius : Al. Baronas.
Chicagos "Sunday Tribune" apžvalgininkas, rašydamas apie naująją E. Hemingway knygą, pastebi, jog

11. MODERNIOSIOS POEZIJOS KRIZĖ IR POEMOS ILGESYS 1953/1 sausis; Autorius : Juozas Girnius
Dr. Jonas Grinius "Drauge" (praėjusių metų gegužės 10 d. nr.) randa moderniąją poeziją gilioje

12. ŠMEIŽTAI IR KEIKSMAI 1953/1 sausis; Autorius : J. Al.
Neseniai kai kurie laikraščiai buvo paskelbę žinią, kad civiliškai susituokė žmogus, žinomas

13. APIE ASONANSUS 1953/1 sausis; Autorius : Kl. Jurgelionis
Asonansai rėžia ausį. Rašymas asonansais galėjo prasidėti tik iš tingėjimo, paskubos ir apkurtimo.

14. "SANDARA" APIE LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 1953/1 sausis; Autorius : A. Šilgalis
Chicagoje išeinąs savaitraštis "Sandara" labai neigiamai atsiliepia apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

15. KRONIKA 1953/1 sausis; Autorius : Red
• Mirė garsus prancūzų orientalistas René Grousset, Prancūzų Akademijos narys. Jo veikalai:

16. Trumpai 1953/2 vasaris; Autorius : Red.
•    Iš spaudos išėjo poeto Oskaro Milašiaus lyrikes rinkinys anglų kalba. Veikalas

17. MOTERYSTĖS GYVENIMO ETIKA 1953/2 vasaris; Autorius : Dr. V. Kazlūnas
Šv. Tėvas pasakė dvi nepaprastai reikšmingas kalbas moraliniais moterystės gyvenimo klausimais.

18. NAUJOJI CLEVELANDO LIETUVIŲ BAŽNYČIA 1953/2 vasaris; Autorius : A.D.
Naujoji Clevelando lietuvių Nesiliaujančios Pagalbos Švč. Panelės Marijos parapijos bažnyčia, kurią

19. EMANUELIO KANTO LIETUVIŠKOS KILMĖS KLAUSIMU 1953/2 vasaris; Autorius : Dr. Vladas Viliamas
1952 m. rugpjūčio mėn., dalyvaudamas kartu su prof. K. Pakštu Tarptautines Geografines Draugijos

20. LIETUVA SEPTINTOJOJ JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJOJ 1953/2 vasaris; Autorius : S. Narkėliūnaitė
New Yorkas, kuris harmoningoje taikoje gyvenančiais jvairių tautų emigrantų milijonais skiriasi iš

21. Trumpai 1953/2 vasaris; Autorius : Red.
•    Asirologas prof. S. Krameris, kuris dėsto Pennsylvanijos universitete Philadelphijoje,

22. PASTABOS DĖL AL. BARONO "AUTORITETAS IR TIESA" 1953/2 vasaris; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Diskusijos dėl 6 dailininkų Chica-goje parodos meninės ir kūrybinės vertės perkeliamos į tą parodą

23. VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR ŠOKIAI 1953/2 vasaris; Autorius : L. Gendrutis
Kiekvienais metais, rengiant Vasario 16 minėjimus, iškyla šokių klausimas. Iš šalies žiūrint, atrodo

24. NĖRA TAI DEMOKRATINES SPAUDOS LIUDIJIMAS 1953/2 vasaris; Autorius : J. Alaušius
Skiria demokratinę dvasią nuo nedemokratinės visų pirma ne teorinis deklamavimas už ar prieš

25. DĖL ORGANIZACIJŲ VEIKLOS 1953/2 vasaris; Autorius : J. B
Visoje eilėje suvažiavimų buvo priimta ar priimama rezoliucijų švietimo, parapijų organizavimo ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai