Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1954 10 gruodis
 

1. JURGIO BLEKAIČIO POETINIS VARDYNAS 1954/10 gruodis; Autorius : J. Žemkalnis
"Varduose Dienoms ir Vandenims" surinkti eilėraščiai nusitęsia per penkiolika autoriaus kūrybinių

2. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 1954/10 gruodis; Autorius : Antanas Musteikis
Vaclovas Čižiūnas: TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Memmin-gen, išl. VLIKo Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba

3. ATSŲSTA PAMINĖTI 1954/10 gruodis; Autorius : Red.
Mykolas Vaitkus; TVANAS. Senovinių amžių apysaka. Išleido "Nida", 1954 m., 205 psl. Bendrojo Amerikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai