Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

1. NAUJAS RADAUSKAS 1956/2 vasaris; Autorius : Jurgis Blekaitis
Henrikas Radauskas: 21 EMOS DAINA. Eilėraščiai, Chicago, 1955. Išleido Vytautas Saulius. Tiražas — 500

2. NELĖS MAZALAITĖS "NEGESTIS" 1956/2 vasaris; Autorius : J. Grinius
Nelė Mazalaitė savo didelėj apysakoj (arba nedideliame romane) "Negestyje" vaizduoja, kaip per trejetą

3. JUOZO ŠVAISTO "KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS' 1956/4 balandis; Autorius : J. Grinius
Nuo pat knygos pradžios iki pabaigos aiškiai matyti, kad J. švaistas yra norėjęs pavaizduoti, kaip

4. VYTAUTO AUGUSTINO "LIETUVOS" VAIZDŲ ALBUMAS 1956/4 balandis; Autorius : A. Džiūgėnas
Prieš penketą metų (1951) "Vagos" leidykla Brooklyne, N. Y., išleido Vytauto Augustino Lietuvos vaizdų

5. LENKŲ ENCIKLOPEDIJA 1956/4 balandis; Autorius : V. Gidžiūnas, O. F. M.
PODRĘCZNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA, Paris 1954, 1070 p. Šią naują trumpą, viename tome telpančią,

6. IŠPARDUOTOJI KNYGA 1956/10 gruodis; Autorius : J. Brazaitis
Mūsų laikais dėmesio verta yra ne tiek išleistoji, kiek išparduotoji knyga. Daugel išleistų knygų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai