Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1957 1 sausis
 

1. ANAPUS TEISYBĖS 1957/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
ANTANAS GUSTAITIS; Anapus teisybes, humoristiniai eilėraščiai, 144 psl. Gabijos leidinys. Nesimokęs

2. LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 1957/1 sausis; Autorius : J. V.
Vladas Ramojus: LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Karo nuotykiai, 292 psl. Išleido Liet. Knygos Klubas 1956 metais

3. BOSTONO LIET. PARAPIJOS ISTORIJA 1957/1 sausis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Į Šiaurės Ameriką lietuviai pradėjo emigruoti jau ,XVIII šimtmetyje, žinome, kad už JAV laisvę

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai