Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 3 kovas
 

1. CREDO 1957/3 kovas; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Tikiu aš didįjį stebuklą — Dievo Žodį. Žodis sukūrė dangų, žemę ir žvaigždes ir vyšnios

2. EILĖRAŠČIAI 1957/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO Tuščias esu, kaip saulėgrąžos tuščias grūdas. Reprezentuoju

3. Prie kelio guli 1957/3 kovas; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
. . . Eilinis John Still. Jo kojos nuslydusios griovin, rankos ištiestos priekin, nagai suleisti į dumblą.

4. DAILININKAS PAULIUS PUZINAS 1957/3 kovas; Autorius : P. Jurkus
Paulius Puzinas gimė Rygoje ir ten baigė mokslus. Į Latvijos meno mokyklą nepriklausomais laikais iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai