Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1957 6 birželis
 

1. MOTINOS IR SŪNAUS PROBLEMA 1957/6 birželis; Autorius : A. Tyruolis
Nelės Mazalaitės "Pjūties  Metas" Rūpindamo.i dabarties gyvenimo problemomis, N. Mazalaitė

2. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1957/6 birželis; Autorius : L. Dambriūnas
"ZYKA LITEVVGKI EGO, tom III, nauka o formach, 377 psl. Išleista Varšuvoj 1956. Jan Otrębski: 

3. DVI KNYGOS APIE VILNIAUS UNIVERSITETĄ 1957/6 birželis; Autorius : A. Šapoka
MYKOLAS BIRŽIŠKA: Senasis Vilniaus universitetas. Vardų ir veikalų atranka. Nidos Knygų Klubo leidinys

4. ŽMOGUS SU IDEALU 1957/6 birželis; Autorius : A. Kučas
Pačiame pereitų metų gale pasirodė Simo Sužiedėlio knyga, pavadinta "Kunigas Jonas nuo Kryžiaus",

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai