Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. BALYS SRUOGA 1958/1 sausis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
(1896 — 1947) KELI KŪRYBOS BRUOŽAI* I Kaip daugiabriaunis kristalas, kuris, daugeliu paviršių

2. PRANAS DOVYDAITIS 1958/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
IŠTRAUKA IŠ VEIKALO APIE STASĮ ŠALKAUSKĮ Šalkauskis Dovydaitį reikšmingai sutiko tris kartus.

3. VIENAS IŠ NEDAUGELIO PATS SAVE PRALENKĘS 1958/5 gegužė; Autorius : STASYS PILKA
ANTANO VANAGAIČIO PORTRETO ESKIZINIS BANDYMAS They were sailors, but of narrow seas, poets, for ages

4. VIENAS IŠ NEDAUGELIO PATS SAVE PRALENKĘS 1958/6 birželis; Autorius : STASYS PILKA
ANTANO VANAGAIČIO PORTRETO ESKIZINIS BANDYMAS (Tęsinys)   KIEK APIE VODEVILĮ APSKRITAI IR APIE

5. MANO BIČIULĖ SALOMĖJA NĖRIS 1958/6 birželis; Autorius : IGNAS MALĖNAS (MALINAUSKAS)
Mes — studentai Susipažinome Kaune, kartu studijuodami Teolog. — Filosofijos fakultete filosofijos

6. PAS DR. VINCO KUDIRKOS SESERĮ 1958/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS PAULIUKONIS
Einu Čikagos So. Artesian gatve. Sakytumei, kaip toj rusų Ilf ir Petrovo "Vienaaugštėj Amerikoj":

7. DR. ZENONAS IVINSKIS 1958/9 lapkritis; Autorius : S. SUŽIEDĖLIS
Dr. Zenonas Ivinskis Istorija, sakoma, prasidedanti tiktai praėjus penkiasdešimčiai metų. Tiktai tada

8. ALBINAS ELSKUS - MENININKAS IR MEISTRAS 1958/10 gruodis; Autorius : CHRISTOPHER F. SCADRON*
Jaunojo vitražų dailininko Albino Elskaus kūrybos kelyje atsiskleidžia tokia dvasinė giluma ir toks

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai