Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 2 vasaris
 

1. EILĖRAŠČIAI 1958/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
TVANAS Įtikėjom, Kad po tvano Tu gailėjais žmogų baudęs Ir likai su juo — Tapo švento Veido

2. KRAITINIS SUOLAS 1958/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
(Tęsinys) Tai tiek patys Gailiai buvo užsakę, tačiau meistras įkalbinėjo, jog reiktų kiek

3. RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS 1958/2 vasaris; Autorius : J. Aistis
Gražina Tulauskaite: RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS. Lyrika. Išleido Terra. Chicago, 1957, 62 p. Naujoji

4. ŠIRDIS PERGAMENTE 1958/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Kotryna Grigaityte: ŠIRDIS PERGAMENTE. Lyrika. Išleido Venta. 1956 m. 74 p. Tai trečias K. Grigaitytės

5. DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS PARODA 1958/2 vasaris; Autorius : L. A.
Dail. Viktoras Vizgirda Bostone suruošė savo tapybos darbų parodą, kurioje buvo iškabinta virš 40

6. MIRĖ ROUAULT 1958/2 vasaris; Autorius : A.
Vasario 13 dieną Paryžiuje mirė dail. Georgės Rouault, vienas iš pagrindinių moderniojo meno šulų.

7. BALTARAGIO MALŪNAS SCENOJE 1958/2 vasaris; Autorius : Julius Kaupas
Spalio mėnesį Čikagos ir Detroito lietuviai turėjo progos susipažinti su Montrealio lietuvių dramos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai