Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 7 rugsėjis
 

1. EILĖRAŠČIAI 1958/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
TĖVO MIRTIS Jau žvilgsnis ištemptas, Jau gyslos atsivėrė ... Kraujo šaltiniai teka

2. NAKČIA SUSTOJUS PO ŽYDINČIA LIEPA 1958/7 rugsėjis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Mūsų dienos — liepos žiedas Šiaurės krašto naktyje, Balto sodo obelėlė, Apynėlis,

3. VĖJAS GLUOSNIUOSE 1958/7 rugsėjis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
DVIEJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ POEMA ANTRAS  VEIKSMAS   6 SCENA KARALIUS (Draugiškai). Ar

4. ARBIT BLATAS 1958/7 rugsėjis; Autorius : ANDRY — FARCY
GRENOBLIO MUZIEJAUS DIREKTORIUS   Prancūzų menas, tarsi skaidri žvaigždė, spindi

5. ALFONSO NYKOS NILIŪNO "BALANDŽIO VIGILIJA" 1958/7 rugsėjis; Autorius : Jurgis Blekaitis
"Miestas, išraižytas juodame saulėleidžio metale, vadinasi Prisikėlimas, gimtasis mano

6. DRAMOS VEIKALAS JIEŠKO SCENOS 1958/7 rugsėjis; Autorius : L. Rumėnas
A. Škėmos "Žvakidės" pasirodymas atskiru leidiniu sveikintinas keliais atžvilgiais. Leidėjui — drama

7. TREMTINIŲ OPEROS TOLIMESNI ŽYGIAI ("FAUSTAS") 1958/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Nepriklausomos Lietuvos atminimai, taip glaudžiai surišti su valstybinės operos vyraujančia role, mūsų

8. JULIJOS RAJAUSKAITĖS KONCERTĄ PRISIMINUS 1958/7 rugsėjis; Autorius : J. Žilevičius
Šių metų pavasario gale mūsų pianistė Julija Rajauskaitė turėjo savo keletą rečitalių: Douglas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai