Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1959
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1959/1 sausis; Autorius : BALYS AUGINAS
NENUGALĖTIEJI       APKLOSTYTI Gerosios Žemės miline, Jūs miegat mano

2. Eilėraščiai 1959/2 vasaris; Autorius : Stasys Žilys
TUTANKHAMONO PUPOS Didingoj pozoj ištiesei tu savo kūną, Kurį tarnai tuoj marškomis suvystė.

3. KAIP NIEKAD DAR 1959/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
Nuvalėme laukus. Dideles bandas raguočių nuginėme Dvaran, nugabenome audeklo ritinius ir maišus vilnų.

4. Eilėraščiai 1959/2 vasaris; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
AŠ PALIKAU TAVE Aš Tave palikau vidudienio kaitroj. Vandens nei duonos Tavo lūpos neragavo. Aš

5. Eilėraščiai 1959/3 kovas; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS

6. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1959/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Pabaiga   h. Spauda, bendradarbiai ir redaktoriai. — Kadangi 60-ties pareiškimas visų pirma

7. SAULĖ IR ŽALIUOJANTIS MEDIS RELIGINIO MENO ŠVIESOJE 1959/3 kovas; Autorius : Ž. MIKŠYS
Pav. 1. 15 šimtm. relikvijorius Casti-glione Fiorentino. šv. Pranciškaus bažnyčia J. Basanavičius,

8. KARUSELĖ 1959/3 kovas; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Labai niūri pavasario diena. Nėra nei vėjo, nei saulės, nei lietaus, tik kažkoks ilgesys ir rūkas.

9. OKUPUOTOSIOS LIETUVOS LITERATŪRA* 1959/3 kovas; Autorius : Jonas Aistis
Rusams lengviau buvo priimti revoliuciją dėl to, kad ją darė rusai, kad tai buvo ir tautinis dalykas, o

10. Eilėraščiai 1959/4 balandis; Autorius : STASYS SANTVARAS
  AVE MARIA Graudžia širdim su  vakaro  varpais šaukiu: Ave Maria, Ave Maria, Ave

11. Eilėraščiai 1959/4 balandis; Autorius : STEFAN GEORGE
PIEMENS

12. BURMISTRO OŽKA 1959/4 balandis; Autorius : Č. GRINCEVIČ1US
Šitoji istorija, panašiai kaip ir daugelis kitų, prasideda, kad tas buvo anais senais, vadinasi, gerais

13. STEFAN GEORGE 1959/4 balandis; Autorius : A. S.
Pernai gruodžio 4 suėjo 25 metai, kai Molino del'Orso miestelyje, itališkoje Šveicarijos dalyje, mirė

14. Eilėraščiai 1959/5 gegužė; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE   GIMTO   MEDŽIO Poezijoj jieškau užuovėjos, vyšnių šakos, kuri žydi

15. KOMISARO TREČIOJI KNYGA 1959/5 gegužė; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
Veiksmas vyksta Lietuvos sostinėje. Miša — svarbių reikalų komisaras. Maša — jo žmona. MAŠA.

16. SONETAI 1959/6 birželis; Autorius : VYTAUTAS MAČERNIS
I Man neramu. Aš savo nerimą bandau    Išreikšti žodžiais ir poezijos

17. Eilėraščiai 1959/6 birželis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
BENDRAI Bendrai mes maikėjam, bendrai mes vaikėjam, Vieningai nukeikiam, kurs griauna ar kuria,

18. IGNAS ŠEINIUS (1889 - 1959) 1959/6 birželis; Autorius : Andrius Sietynas
Iš Švedijos atėjusi žinia apie Igno Šeiniaus mirtį tarytum dar kartą, grąžino šį žymų

19. BENDRUOMENĖS MIŠIOS 1959/7 rugsėjis; Autorius : JONAS AISTIS
PIRMOJI MILFORDO GATVES ELEGIJA Akmuo - kietas, sunkus ir šaltas žmogaus rankose gali tirpti ir degti,

20. EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 1959/7 rugsėjis; Autorius : VYGANDAS
RYTAS STEPĖJ (Ištrauka iš eilėraščio "Džezkazgano draugams")   Aušo rytas, toks, kaip ir

21. PASAKOJIMAS APIE ČIPSINTĮ ŽVIRBLĮ 1959/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Prisiglaudusi prie Žaliosios girios, medžių ūksmėje, stovėjo medinė bažnytėlė. Niekas neatminė,

22. Eilėraštis 1959/7 rugsėjis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
VIENATVĖ Vienumoje atsiveria mano  gyvenimas. Liepžiedžių tyloje siela atgimsta —

23. Iš spausdinamos naujos poezijos knygos Mėlynas sniegas 1959/8 spalis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
VANDENYS Dykumų smėlyj atsiveria žemės akis — mėlyna oazė. Girių glūdžioj gūdumoj ima juoktis

24. PEIZAŽAS 1959/8 spalis; Autorius : Česlovas Obcarskas
Ėjau pasaulyje  ilgom,  plačiom  alėjom; klajojau miestais ir kaimais; kalbėjau su

25. UŽRAŠAS ANT ŽINOMOJO LIETUVIO KAPO 1959/8 spalis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Užgimęs užaugo, užaugęs paseno, Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno, Daug matė, girdėjo,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai