Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 2 vasaris
 

1. CIVILIZACIJŲ ISTORIJA (Prof. Arnold J. Toynbee veikalo apžvalga) 1959/2 vasaris; Autorius : Vyt. Širvydas.
Šen ir ten mūsų spaudoje kai kada sumirgsi anglų istoriko Arnold J. Toynbee vardas. Būtų įdomu

2. POPIEŽIAUS JONO XXIII VEIKLA 1959/2 vasaris; Autorius : V. Kaziūnas
Nauji kardinolai šalia kasdieninių audiencijų ir einamųjų Bažnyčios reikalų pop. Jono XXIII

3. KASDIENINIAIS REIKALAIS 1959/2 vasaris; Autorius : Vytautas Volertas
Mūsų svarbiausieji rūpesčiai Problemų, netikėtų ir nepageidautinų, iškyla individo gyvenime,

4. ĮVYKIAI 1959/2 vasaris; Autorius : Red.
• JAV sekretorius J. F. Dulles Vasario 16 proga, kai minima mūsų nepriklausomybes paskelbimo 41 metinės,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai