Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 4 balandis
 

1. PIETŲ AMERIKOS RELIGINĖS PROBLEMOS 1959/4 balandis; Autorius : T. Aug. Steigvila
Kiekvienas kontinentas ir kraštas turi savas problemas ne tik ekonominėje ir politinėje, bet lygiai ir

2. DAIL. ALBINO ELSKAUS DAILĖS PARODA BOSTONE 1959/4 balandis; Autorius : V. V.
Š. m. kovo mėn. 14-15 d. Tautinės Sąjungos namuose Bostone į-vyko dail. A. Elskaus tapybos ir

3. PRANCŪZŲ ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ DAILĘ 1959/4 balandis; Autorius : Red.
Romo Viesulo surengta š. m. sausio mėn. litografijų paroda "Le Soleil dans la Tete" galerijoje Paryžiuje

Dar praeitais metais vienas žymus New Yorko meno kritikas pareiškė, kad amerikiečiai dailininkai jau visu

5. DAlL. EUGENIJUS KULVIETIS 1959/4 balandis; Autorius : Red.
mirė š. m. vasario 12 d. Kolumbijoj. Kilęs iš Alunčių dv., Vadoklių v., Panevėžio apskr. Buvo gimęs

6. COMMENTATIONES BALTI CAE 1959/4 balandis; Autorius : Kun. R. Krasauskas
IV-V, 1956-57. Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstituts. Bonn 1958,  334   psl. Kaina

7. KANADOS LIETUVIAI 1959/4 balandis; Autorius : Pranys Alšėnas
1957 m. pabaigoje "Aiduose" šia tema jau esu rašęs. Tačiau, savaime suprantama, viename reportaže, nors

8. SKAITYTOJAI RAŠO 1959/4 balandis; Autorius : Red.
1958 m. "Aidai" man patiko. Ypatingai patiko J. Girniaus straipsnis apie kultūros nuosmukį. Mano

9. ĮVYKIAI 1959/4 balandis; Autorius : Red.
•    Popiežius Jonas XXIII balandžio 2 d. paskelbtu dekretu papilde Pijaus XII dekretą,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai