Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 5 gegužė
 

1. LUX EX CANADA BALIO SRUOGOS LIEPSNOJIME 1959/5 gegužė; Autorius : St. Meringis
"Milžino paunksmė". Balio Sruogos 3 veiksmų 9 paveikslų trilogiška istorijos kronika, Montrealio

2. Žinutė 1959/5 gegužė; Autorius : Red.
• Kun. A. Milukui, kuris išleido apie 180 knygų, atminti leidžiama monografija. Kviečiama visuomenė

3. 100 METŲ DARVINIZMUI 1959/5 gegužė; Autorius : J. Venckus, S. J.
šiemet sueina šimtas metų darvinizmui, teisingiau pasakius, šimtas metų, kai pasirodė knyga, kuri

4. Dr. P. Reklaičio moksliniai darbai Vokietijoje 1959/5 gegužė; Autorius : V. V.
Vokietijoje, Stuttgart-Bad Cann-Stadt gyvenantis dr. P. Rėklaitis yra vienas iš nedaugelio gabiųjų mūsų

5. GIESMĖMS REIKIA VADOVŲ 1959/5 gegužė; Autorius : Kun. K. Senkus
Bažnyčia be giesmių yra nebylė, yra kaip pamokslininkas be balso, kaip muzikas be instrumento. Jeigu

6. KANADOS LIETUVIAI 1959/5 gegužė; Autorius : Pranys Alšėnas
(Pabaiga) Kanaioo  Lietuvių   Bendruomenės šalpos   Fondas Jo steigimasis,

7. VASAROS MERGAIČIŲ STOVYKLOS 1959/5 gegužė; Autorius : Pr. Pauliukonis
Pernai vasarą stovyklavo iš eilės jau penkioliktoji lietuvaičių vasaros stovykla Putname, Conn., kuri

8. SKAITYTOJAI RAŠO 1959/5 gegužė; Autorius : kun. M. Krupavičius
Gerbiamoji   Redakcija, Aidų nr. 4 kun. R. Krasausko straipsnyje "Commentationes Balti-cae"

9. ĮVYKIAI 1959/5 gegužė; Autorius : Red.
•    Šių metų Katalikų Eažnyčios statistiniame leidinyje "Annuario Pontificio"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai