Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 6 birželis
 

1. VISATOS PSALMĖ 1959/6 birželis; Autorius : Vacys Kavaliūnas
Penkiolika metų nuo Jurgio Baltrušaičio mirties Filosofų viešpatavimas, — sako Fr. Mauriac,

2. LRD PREMIJA 1959/6 birželis; Autorius : L. A.
Gegužės 16 d. Rašytojų Draugijos premija buvo paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Morenų

3. DAIL. VYTAUTO IGNO PARODA ČIKAGOJE 1959/6 birželis; Autorius : Jadvyga Paukštienė
Mūsų tapyba ilgai buvo atstovaujama senesnės ir vidurinės kartos dailininkų. Mūsų plastiniame mene

4. DAIL. PETRO KIAULĖNO MONOGRAFIJA 1959/6 birželis; Autorius : V. V.
Per pastarąjį tremties dešimtmetį jau pasirodė nors ir nedaug, bet puikių leidinių apie lietuvių

5. "AIDŲ" PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1959/6 birželis; Autorius : Red.
"Aidų" žurnalo mokslo premijos komisija, susidedanti iš pirm. dr. Pr. Skardžiaus, sekr. V. Trumpos,

6. Trumpai 1959/6 birželis; Autorius : Red.
*    Š. m. balandžio 1 d. po sunkios ligos Vilniuje mirė skulptorius Bronius Pundzius.

7. DĖL ANTANO ŠERKŠNO RECENZIJOS 1959/6 birželis; Autorius : P. Maldeikis
Laikraščių bei žurnalų recenzijos yra gera priemonė visuomenei susipažinti su naujais mokslo ir

8. ĮVYKIAI 1959/6 birželis; Autorius : Red.
*    Gegužės 24 d. vėžiu mirė buvęs JAV sekretorius J. F. Dulles. Prezidento potvarkiu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai