Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 7 rugsėjis
 

1. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1959/7 rugsėjis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
1. Įvadas. Veiksmo ypatybių įvairumai Kalba yra tobuliausia žmogaus priemonė jo dvasios pasauliui, jo

2. RELIGINIO MENO KŪRINYS 1959/7 rugsėjis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O. F. M.
Lietuvių pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkporte, Maine, rugpjūčio 10 d. buvo pašventinti

3. AUTORIUS PRIE STULPO TURGAUS AIKŠTĖJE 1959/7 rugsėjis; Autorius : ST. MERINGIS
"Penki stulpai turgaus aikštėje", Algirdo Landsbergio dviejų veiksmų drama, develando Lietuvių

4. TREČIOJI LIETUVIŲ OPEROS PREMJERA — "CARMEN" 1959/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Čikagos lietuviškoji opera, pradėjusi savo veiklą užpernai su "Rigoleto" pastatymu, bent artimai

5. JAUNIMO RAŠINiŲ KONKURSAS 1959/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ryšium su "Tėviškės žiburių" savaitraščio dešimtmečiu skelbiamas jaunimo rašinių konkursas, kurio

6. "AIDŲ" ŽURNALO ISTORIJOS KLAUSIMAIS STRAIPSNIAI 1959/7 rugsėjis; Autorius : Aleksandras Ružaniec-Ružancovas
(1944-1958 METŲ BIBLIOGRAFIJA) 93—99   ISTORIJA 93.1  Istorijos filosofija Ivinskis,

7. PARTIZANAI SCENOJE IR LAIKO PERSPEKTYVOJE 1959/7 rugsėjis; Autorius : Al. Baronas
Materialistiniame amžiuje, ypač labiau akcentuojančiam materialines vertes pirmumą, šiandien, po

8. DIENRAŠČIUI DRAUGUI 50 METŲ 1959/7 rugsėjis; Autorius : J. Pr.
Čikagoje iš Lietuvos gautas ypatingas laiškas. Rašo kan. dr. Vincentas Vizgirda, 6-rius metus iškentęs

9. ĮVYKIAI 1959/7 rugsėjis; Autorius : Red.
*    Prezidentas D. Eisenhoweris liepos trečią savaitę paskelbė "Pavergtų Tautų Savaite"

10. Viršeliai 1959/7 rugsėjis; Autorius : Red.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai