Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 9 lapkritis
 

1. PROTESTANTŲ BALSAS DĖL ŠVČ. MARIJOS 1959/9 lapkritis; Autorius : J. Gr.
Vokietijos protestantų žurnalas "Sancta", leidžiamas Drezdene (Vokietijos sovietinėje zonoje) prieš

2. Trumpai 1959/9 lapkritis; Autorius : Red.
•    Vašingtone baigta statyti Jungtinių Amerikos Valstybių katalikų tautinė

3. LIETUVOS TAUTOTYRININKO SUKAKTIS DR. J. BALIUI PENKIASDEŠIMT 1959/9 lapkritis; Autorius : A. Mažiulis
Mūsų dienų rūškanose dažnai pamirštame tyliai dirbančiuosius, nes jie paprastai lieka nuokelyje ir

4. MARITAINAS IR KRIKŠČIONIŠKOJI KULTŪRA 1959/9 lapkritis; Autorius : Anicetas Trmašaitis, S.J.
Nelengva būti kataliku. Nelengva būti rašytoju. Būti kataliku rašytoju dvigubai

5. KONKURSAS KANTATA! PARAŠYTI 1959/9 lapkritis; Autorius : Red.
Pirmosios Dainų šventės Komitetas ir Lietuvių Muzikos Komisija yra paskelbę konkursą kantatai arba

6. ĮVYKIAI 1959/9 lapkritis; Autorius : Red.
•    Šį rudenį suėjo 10 metų, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Lietuviai pranciškonai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai