Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS GYVENIME 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS GYVENIME, LIAUDIES MENO VEIKLOJE IR DAILĖS KŪRYBOJE POKALBIS SU

2. PETRONĖLĖS ORINTAITĖS ROMANAI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Petronelė Orintaitė - Janutienė AUTORĖS 75 METŲ SUKAKTIES PROGA Nedaug bepaliko gyvųjų tarpe

3. TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IŠEIVIJOJE 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : DR. ALFREDAS STANEVIČIUS
Yra nemaža kalbėta bei prirašyta, rūpinantis lietuvių kultūros bei tautinės sąmonės ateitimi

4. Dr. JONAS GRINIUS 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Dr.  JONAS  GRINIUS 1902.11.21 — 1980.XI.10 Jau metai, kai dr. Jono Griniaus nebėra tarp

5. VIRŠ LAIKO IR MINIOS — STASIO BARZDUKO KELIAS 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Pamatų akmuo Viešumos gyvenimas beveik neturi taisyklių. Visuomenininko sėkmę lemia išmanymas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai