Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1981 3 gegužė-birželis
 

1. KAZIO BRADŪNO NAUJUS EILĖRAŠČIUS PASITINKANT 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Marija Saulaitė-Stankuvienė
Laikas yra kaip vanduo, plaukiką iš visų pusių supąs. Bet poetas, kaip ungurys, išsprunka iš laiko.

2. SIBELIŠKAS SAKALO SKAMBĖJIMAS 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Pranas Visvydas
HENRIKAS NAGYS: Prisijaukinsiu sakalų. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Apipavidalino

3. ŽVILGSNIS | GYVENIMĄ HUMORISTO AKIMIS 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Vinco Ma-zurkevičiaus romanas. Išleido Liet. Knygos Kluhas, Chicago 1980. 280 psl.,

4. PRIKĖLĖ IŠ UŽMARŠTIES 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas Prunskis
WILLIAM LAWRENCE WOLKO-VICH-VALKAVIČIUS: Lithuanian Pioneer Priest of Neto England, The Life, Struggles and

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Tulys: INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Redagavo Vladas Kulbokas. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 103.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai