Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. Pastabos dėl prof. Šalkauskio laiško prez. Smetonai 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Prof. Stasio Šalkauskio 1935 lapkričio 2 rašytą memoraridinį laišką respublikos prezidentui Antanui

2. POLITIKA 1981 METAIS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
I Tarptautinės politikos neuralginiai taškai šeštame ir septintame dešimtmetyje buvo susitelkę

3. LIETUVIŲ IŠEIVIJA: TAUTAI NUOSTOLIS AR PELNAS ? 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos * Dėstydamas Pedagoginiame lituanistikos institute pasaulio lietuvių istoriją,

4. POLITIKA 1981 METAIS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
IV Azijoje 1981 metais pasaulį sudrebinusių politinių įvykių nebuvo, nors patylomis tarpvalstybiniuose

5. PESIMIZMUI DIRVOS NĖRA 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
JAV LB SUKAKTIS IR ATEITIS Taip buvo Praskriejome JAV Lietuvių Bendruomenės trisdešimtmečio

6. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMO DEKLARACIJA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Šimtmetis, prasidėjęs vidurinės Europos tautų išlaisvinimu ir vėliau prikėlęs daugelį tautų bei

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai