Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. PROF. ST. ŠALKAUSKIO 1935 METŲ LAIŠKAS PREZIDENTUI ANTANUI SMETONAI 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : STASYS ŠALKAUSKIS
Garbingasai Pone Prezidente, Valstybės ir tautos gyvenime esti momentų, kai negalima tylėti žiūrint į

2. VAIŽGANTAS IR "NAUJOJI ROMUVA" 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Žurnalo 50-mečiui suėjus . . .sudieu, Piliečiai Veikėjai: aš — nebe politikas. Vaižgantas Tais

3. KONSTANTINO SIRVYDO ASMUO IR REIKŠMĖ 1982/2 kovas-balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
1979 metais, švenčiant Vilniaus universiteto jubiliejų, buvo nemaža kalbėta ir rašyta apie Konstantiną

4. BALTŲ KILMĖ 1982/2 kovas-balandis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
Kadangi baltai (ypač lietuviai ir latviai) priklauso indoeuropiečių tautoms, jų kilmės klausimas

5. MARIJOS KULTAS LIETUVOJE IKI PROTESTANTIZMO ATOSLŪGIO 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Nors Lietuva paskutinė Europoje (1387) priėmė krikščionybę, bet Marijos garbinime nuo kitų

6. IŠĖJIMAS IŠ EGIPTO: LIKIMINIS ŠV. RAŠTO ĮVYKIS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 2 Jahvė rungiasi su faraonu Iš 3-4 pasakoja ir apie Jahvės varžybas su

7. SU FULBRIGHTO STIPENDIJA LIETUVOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
1. Įvadas Šio straipsnio tikslas — pasidalinti kai kuriais įspūdžiais bei pastabomis, kurios

8. PRANCIŠKONAI LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRIMOSI PRADŽIOJE 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Šiais metais minėdami šv. Pranciškaus Asyžiečio, pranciškoniškųjų vienuolijų įkūrėjo, 800 metų

9. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ - BERNARDINŲ MENO ISTORIJOS PROGRAMA ... 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Dr. POVILAS RĖKLAITIS
LIETUVOS PRANCIŠKONŲ - BERNARDINŲ MENO ISTORIJOS PROGRAMA XVIII AMŽIAUS "PROVINCIA LITUANA" ŽEMĖLAPIO

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai