Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. MŪSŲ BUITYJE 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
—    Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla, užsitęsusi 29 metus, baigta

27. SATURNO ŽIEDŲ ENIGMA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Radžius
Pirmas nustebimas Du kartu Saturnas nustebino žmogų. Pirmas nustebimas įvyko 1610 m. kai Galilėjus

28. Pastatai, kuriuose Maironis praleido daug savo gyvenimo metų 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Kauno kunigų seminarija, kurios rektorium Maironis buvo 1901 - 1932

29. SVEIKINTINAS RŪPINIMASIS LITURGIJOS KALBA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kun. Vaclovas Aliulis
Pastarieji prof. dr. Antano Maceinos straipsniai "Šventraščio kalbos beieškant" (Draugas, 1982 m.

Kodėl atsirado "LKB Kronika? Lygiai prieš 10 metų, t. y. 1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis "LKB

31. XXIX-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. Lembergas
Strawberry Hill, Tickenham, 1982.VIII.14-22. Gal kada čia ir buvo kalnelis, garsus savo žemuogėmis, nes

32. VEIKSNIAI, TARINIAI, PAŽYMINIAI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Kojelis
Kelios pastabos dėl Vyt. Vaitiekūno "Politika 1981 metais" Jau daugelį metų Aiduose skelbiamos

33. KĄ RAŠĖ APIE MUS LENKŲ ŽURNALAS "KULTŪRA" 1981 METAIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. Grauslys
Lenkų "Instytut Literacki" Paryžiuje jau daugiau kaip 30 metų leidžia lenkų kalba mėnesinį žurnalą

34. MŪSŲ BUITYJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
—    Šv. Kazimiero seserys šiemet mini savo kongregacijos 75 metų įsteigimo jubiliejų.

35. GEORGIO DE CHIRICO, METAFIZINIO MENO KŪRĖJAS 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : L. A.
Moderniojo Meno muziejus JNew Yorke praėjusį pavasarį (balandžio 3 — birželio 29 d.) surengė

36. "ATEITIES" AKADEMINIO SAVAITGALIO ŽVILGSNIS Į POGRINDŽIO SPAUDĄ 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : J. Baužys
Okupuotos Lietuvos pogrindžio spauda kasmet susilaukia vis didesnio užsienyje gyvenančių lietuvių

37. ŠV. KAZIMIERO MIRTIES SUKAKTIS 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : v s
Kas tautai palikta Gardine, lietuvių pilyje, 1484 m. kovo 4 d. mirė Lietuvos didžiojo kunigaikščio

38. DVIGUBA MYKOLO BIRŽIŠKOS SUKAKTIS 1882.VII.24 — 1962.VIII.24 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Andrius Mironas
Mūsų literatūros istorikas, tautosakos tyrinėtojas, valstybininkas, profesorius, auklėtojas ir

39. MŪSŲ BUITYJE 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
—    Balfo direktorių metinis suvažiavimas įvyko spalio 7 - 10 d. St. Peters-burge.

40. DVI DIENOS PAS SANTVARĄ 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Jankus
Malonus  Tėve   Leonardai, Lekiu beveik šimto kilometrų per valandą greitumu nuo

41. MADALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS PARODA 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų rugsėjo 28 — spalio 17d "Galerijoje", 744 N. WelL St.,Chi-cagoje, vyko dailininkės Madalenos

42. Dail. Povilo Puzino sukaktys 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. V.
Dail.Povilas Puzinas, vos sulaukęs 60 metų amžiaus, mirė New Yorke 1967 m. spalio m. 20 d. Praėjo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai