Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1982 3 gegužė-birželis
 

1. ANTANO TULIO NOVELĖS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
ANTANAS TULYS: Inteligentų stalas. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys. Nr. 103. 1980 m. 177

2. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA: Gyventų dienų prisiminimai. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 102. 1980 m. 109

3. NAUJA KNYGA APIE SIBIRO TREMTINIUS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : J. Ž.
MATILDA STRIMAITYTĖ-MĖLIENĖ: Kryželiai Arktikoje. Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Gustaitis KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai