Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. DAIL. VIKTORUI VIZGIRDAI 80 METŲ 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Leonardas Andriekus
Sausio 14 dieną dail. Viktorui Vizgirdai suėjo 80 metų amžiaus. Pagerbiant sukaktuvininką, jo paveikslų

2. JUOZAS KELIUOTIS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : A. VAIČIULAITIS
(1902.VIII.22 - 1983.111.25) Pusantro mėnesio būvyje kultūrinis Lietuvos gyvenimas pernai neteko

3. PRIE DAIL. ALBINO ELSKAUS VITRAŽŲ SUSTOJUS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : K. Žoromskis
Ką daugiau būtų galima pasakyti apie dailininką, negu tai, ką jis yra sukūręs? Skirstyti dailininkus

4. GINOS ČAPKAUSKIENĖS PLOKŠTELĖ 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Stasys Santvaras
Gyvenam nuostabių elektronikos atradimų amžių. Tų atradimų tarpe įdainuota ar įgrota patefono

5. ATSISVEIKINANT SU VISUOMENININKU JONU SENAUSKU 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Jonas Senauskas prie Maironio antkapio šalia Kauno bazilikos (1982 m.) Retina mirtis mūsų gretas,

6. A. A. PALMIRA ŠIURNAITĖ - GRAUŽINIENĖ 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red
A.A. PALMIRA ŠIURNAITĖ - GRAUŽINIENĖ gimė 1903 m. gegutės 11 d. Naujamiesčio miestely, Panevėžio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai