Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1987
Categories 1987
1 nr. (22), 2 nr. (18), 3 nr. (21), 4 nr. (20)
 

1. JOGAILA — KARALIUS VLADISLOVAS II 1987/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Iš rinkinio "Balsai iš anapus", laimėjusio Ateitininkų Federacijos poezijos konkurse pirmąją

2. IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS" 1987/1 nr.; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS", LAIMĖJUSIO LB KULTŪROS TARYBOS 1986 METŲ

3. EILĖRAŠČIAI 1987/1 nr.; Autorius : Gediminas Jokimaitis
GELMĖ Aš ėjau ilgai, nuo seklumų pavargęs, vis ieškojau tavęs, vandenų uždengtos, ten, kur

4. EILĖRAŠČIAI 1987/2 nr.; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
VASARĄ Vasarą ji sėdėdavo po aukšta liepa ir skusdavo bulves. Aš buvau tada penkerių metų

5. KRIKŠTO ELEGIJOS 1987/3 nr.; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
Kryžiaus keliai Šv. Petro aikštėje PIRMOJI ELEGIJA Tai buvo žemė (ji yra ir bus) šviesi,

6. MAIRONIO EILĖRAŠČIŲ FAKSIMILĖ 1987/4 nr.; Autorius : Red
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos

7. EILĖRAŠČIAI 1987/4 nr.; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
VASARIO DOVANOS Dar ne vasara — vasaris. Miega pumpurėliai figų. Ką, bičiuliai, ką, mielieji, ką

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai