Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1987 3 nr.
 

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Liudui Poviloniui, Kauno ir Vilkaviškio apaštaliniam administratoriui,

2. IŠKILMĖ, KURI IŠKĖLĖ LIETUVĄ 1987/3 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.
Popiežiaus palankumas Mes visą laiką skundžiamės, kad pasaulis užmiršo mus ir mūsų tautą;

3. Kiekvieną dieną lankau Jūsų tėvynę . . . 1987/3 nr.; Autorius : Red
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus II pamokslas, pasakytas itališkai birželio 28, sekamdienį, švenčiant

Jūsų ir jūsų brolių bei seserų širdys, be abejonės, yra kupinos džiaugsmo, nes žinote, kad rytoj

5. JURGIS MATULAITIS PALAIMINTŲJŲ KELIU 1987/3 nr.; Autorius : KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, M.I.C.
Kai 1871 m. balandžio 20 d. Marijampolės bažnyčioje kun. Jurgis Cėsna, anuomet baltųjų marijonų

6. TERAPINĖS KULTŪROS ĮTAKA KRIKŠČIONYBEI 1987/3 nr.; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Pirmoje šio straipsnio dalyje patiekėme terapinės-psichologinės kultūros apybraižą ir jos ryšį su

7. BŪDINGOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVOJE 1987/3 nr.; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
STATISTINĖ ANALIZĖ Lietuvos medinės varpinės yra panagrinėtos ir apibūdintos P. Galaunės, A.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai