Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1988
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. SIEKIANT SOCIALINIO TEISINGUMO EKONOMIJOJE 1988/2 nr.; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Dauguma lietuvių jau yra JAV, Kanados ar kitų Vakarų kraštų piliečiai. Jaunosios kartos gi yra

2. PASTANGOS, VEDUSIOS Į IV KULTŪROS KONGRESĄ 1988/3 nr.; Autorius : Red
1983 m. liepos 30 d. perėmiau PLB valdyboje vicepirmininkės kultūros reikalams pareigas. Penkerių metų

3. ĮSPŪDINGAS IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ATSIVĖRIMAS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
Įvairių kraštų, kur gyvena lietuviai, vėliavos kongrese IV Kultūros kongresas, PLB seimas,

4. ĮSIPAREIGOJIMAS TIESAI 1988/3 nr.; Autorius : KĘSTUTIS GIRNIUS
PASKAITA, SKAITYTA IV KULTŪROS KONGRESE Prieš du tūkstančius metų Pilotas klausė Kristaus, kas yra

5. ŽVILGSNIS Į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ 1988/4 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Po Antrojo pasaulinio karo labiausiai nukentėjo trys Pabaltijo tautos — Lietuva, Latvija ir Estija.

6. PIRMIEJI "PERSITVARKYMO" ŽINGSNIAI LIETUVOS ROMANE IR APYSAKOJE 1988/4 nr.; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Vadinamasis "persitvarkymas" dabartinės Lietuvos visuomeniniame gyvenime vėluojasi: mus pralenkė estai ir

7. LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS ŽINGSNIAI 1988/4 nr.; Autorius : VYTAUTAS SKUODIS
15 metų bendroji apžvalga Sovietų 1968-jų metų intervencija j Čekoslovakiją sukėlė didelį

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai