Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1988 2 nr.
 

1. KĘSTUČIO GIRNIAUS KNYGA "PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE" 1988/2 nr.; Autorius : P. Vaičekauskas
Nesu pasiruošęs detaliai komentuoti ir akademiškai nagrinėti šią puikią didelės apimties knygą, j

2. LIETUVA KNYGOSE APIE RELIGIJĄ IR KOMUNIZMĄ 1988/2 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
Pedro Ramet: CROSS & COMMISSAR. Bloomington, University of Indiana Press, 1987; Gerald Buss: THE BEARS HUG.

3. LITUANISTIKOS KONFERENCIJA PUNSKE 1988/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
1981 m. rugpjūčio 29 - 30 d. įvykusios mokslinės konferencijos Punske (Suvalkų krašte) referatai

4. SENIAUSIOJO KALBOTYROS ŽURNALO JUBILIEJINIS TOMAS 1988/2 nr.; Autorius : Alfred Bammesberger
1850 m. vokiečių filologas Adalbert Kuhn įsteigė žurnalą, kurį jis pavadino Zeitschrift für

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai