Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1988 4 nr.
 

1. LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJA 1988/4 nr.; Autorius : Antanas Butkus
Juozas Meškauskas: LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJA. Medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio

2. AVYŽIAUS "SODYBŲ TUŠTĖJIMO METAS" 1988/4 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Jono Avyžiaus romano "Sodybų tuštėjimo metas" trečioji knyga, išspausdinta "Pergalės" žurnale (1987,

3. IVASKO "BALTŲ ELEGIJOS" 1988/4 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Ivar Ivask: BALTIC ELEGIES. Norman, OK, World Literature Today, 1987. Poetas, dailininkas, žurnalo "World

4. JUOZO APUČIO "VARGONŲ BALSAS SKALBYKLOJE" 1988/4 nr.; Autorius : A. Landsbergis
1988 metais "Nemuno" žurnale (Nr. 4, 5) išspausdinta Juozo Apučio apysaka "Vargonų balsas skalbykloje"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai