Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. "AIDAMS" ĮŽENGIANT Į KETURIASDEŠIMTUOSIUS METUS 1975/1 sausis; Autorius : ANDRIEKUS LEONARDAS
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.Miela pranešti "Aidų" skaitytojams ir bičiuliams, kad šiais metais

2. JURGIS JANAVIČIUS eilėraščiai 1975/1 sausis; Autorius : JANAVIČIUS JURGIS
MANO MERGAITĖ 1.Mano mergaitė kaip karalaitė esi graži, širdis nerimsta, baime patvinsta, kai

3. VITALIJA BOGUTAITĖ eilėraščiai 1975/2 vasaris; Autorius : BOGUTAITĖ VITALIJA
IŠTRAUKOS IŠ CIKLO "NERIMAS'*Išaugau, motin, batelius. Išaugau, motinėle, rūbus. Suk, suk kuodelį,

4. A. Radžius — Eilėraščiai 1975/3 kovas; Autorius : RADŽIUS ALEKSANDRAS
FRAGMENTAS IŠ "SEPTYNIŲ

5. Jadvyga Paukštienė - akvarelė 1975/3 kovas; Autorius : Paukštienė Jadvyga
Eglė žalčių karalienė (akvarelė

6. VAŠKINĖ LĖLĖ 1975/3 kovas; Autorius : MELNIKAS PETRAS
Viengungiui daktarui Vembriui grįžus iš ekskursijos Meksikon, keistos nuotaikos ateina. Pinasi mintys ir

7. Eilėraščiai 1975/4 balandis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE TAVĘS1Tavęs daugiau nebėr. Tačiau ruduoyra paskendęs meilės chrizantemose. Tik upeliūkščio

8. Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje 1975/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Nykos-Niliūno Praradimo simfonijos galėtu būti laikomos simboliu beveik visai lietuvių kalba rašytai

9. Kultūrinė vakaronė (feljetonas) 1975/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Kaip žinote, visuotinai yra tvirtinama, kad pakeliauti po pasaulį žmogui yra labai sveika. Ir iš

10. Reguiem Picasso ir Lipchitz'ui . . . 1975/4 balandis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dr. M. Nasvytis dėstė meno istoriją Clevelando valstybiniame un-te (anksčiau Fenn kolegijoje) nuo 1964,

11. GROŽIS IR MODERNIOJI TAPYBA 1975/4 balandis; Autorius : JACQUES MARITAIN
Veikalo Creative Intuition in Art and Poetry (1953) Šeštojo skyrelio "Beauty and Modern Painting" (p.

12. LIETUVĖ MOTINA 1975/5 geguze; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
LIETUVĖ MOTINA KAIMIETĖ GYVENIMO SAULĖLEIDY. NEBAIGĖ MOKSLŲ, BET BRANGINO ŠVIESĄ — IŠLEIDO VAIKUS

13. Parodos, premijos ir meno kritika 1975/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Šiais metais New Yorke ir Chicagoje surengtos reprezentacinės meno parodos susilaukė kontroversinių

14. Eilėraščiai 1975/6 birzelis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
ATSISVEIKINANTAr ne geriau būt šitaip: Be ašarų, tik tart sudie Ir išsiskirt, lyg niekur nieko — Tu

15. Grigaliaus relikvijos 1975/6 birzelis; Autorius : K. BARĖNAS
Palaidojom tautietį Povilą Grigalių, ir tuomet atrodė, kad visos jo sąskaitos su gyvenimu taip ir

16. Eilėraščiai 1975/7 rugsejis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Laikas yra daiktavardis.Tai yra vardas,kuris pasako daugir kuris nepasako nieko.Taipgi laikas yra

17. PONO ROŽANČIAUS QUELQUE CHOSE 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS DOM. GIRDŽIUS
Jokūbas Rožančius buvo nekvailas. Kai kiti emigrantai dirbo po dvi pamainas, jis išsivertė be darbo.

18. PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA 1975/8 spalis; Autorius : STASYS YLA
Čiurlionis vystė kūrybines galias trijose plotmėse — muzikoj, tapyboj ir literatūroj. Iš tų trijų

19. LAIKAS ČIURLIONIO TAPYBOJE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Yale University Laikas, analizuojant Čiurlionio kūrybą, gali reikšti įvairias interpretacijas. Tarp jų

20. GIESMIŲ GIESMĖ 1975/8 spalis; Autorius : SENASIS TESTAMENTAS
12 O kad jis mane bučiuotų savo burnos bučiniais! Tavo meilė puikesnė už vyną; 3 Tavo kvepalų

21. Eilėraščiai 1975/8 spalis; Autorius : JOLANTA MALERYTĖ
Oi, kaip kvepia žolė,Kai basa nušienautomis pievomis,Prisirinkus melsvos rugiagėlių dainos,Aš brendu

22. Eilėraščiai 1975/9 lapkritis; Autorius : DANGUOLE SADŪNAITE
Adomas Galdikas — Kryžminė kompozicija (tempera)KELIONĖ PER SODĄALYVOS ŽYDI I.žolė šį rytą

23. Eilėraščiai 1975/9 lapkritis; Autorius : A. IVAŠKA
RUGSĖJIS ŠKOTIJOJEJuodos bandos slenka ganyklomis. Sukapojo saulę gyvatvorės ir spindulių pluoštais

24. ADOMO GALDIKO KŪRYBINĖ RAIDA 1975/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ
Betalkininkaujant prie Adomo Galdiko monografijos leidinio anglų kalba, teko susipažinti su dailininko visa

25. Eilėraščiai 1975/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
JEI PAŠAUKTUMJei pašauktum,Nežinau, kur eičiau —Į pietus ar šiaurę.Pietuose pavasariai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai