Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. LIETUVA 1974 METAIS 1975/1 sausis; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pranešimas, skaitytas VLIKo seime Bostone 1974 gruodžio 7. Okupuotos Lietuvos šio meto politinį klimatą,

2. 1974 METAI 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Egzodo trisdešimtmetis Traukdamiesi nuo jau anksčiau patirtos sovietinės vergijos, dauguma palikome

3. Laisvės meteoras — istorijos dovana 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Švenčiant pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, K. Pakštas kėlė klausimą, kiek laiduota jos

4. BASKŲ LIKIMAS IR KOVOS 1975/2 vasaris; Autorius : GAUČYS POVILAS
Rytų Europoje ir Azijoje Rusija laiko pavergusi daugelį didesnių ir mažesnių tautų, tuo tarpu Pietų

5. POLITIKA 1974 METAIS 1975/2 vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją 1974 metai buvo paveldėję iš 1973, bet susidoroti

6. JAUNIEJI REVOLIUCIONIERIAI AMERIKOS UNIVERSITETUOSE 1975/8 spalis; Autorius : LINAS KOJELIS
Šeštos šio šimtmečio dekados masiniai studentų sąjūdžiai, nukreipti prieš Amerikos dalyvavimą

7. BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE 1975 M. 1975/10 gruodis; Autorius : JULIUS DRAUGELIS
Pastaruoju metu Lietuvoje labai išryškėjo trys dalykai:1. Sustiprintas Bažnyčios gyvenimo,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai