Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. NEPAMIRŠTAMAS TEILHARD DE CHARDIN 1989/1 nr.; Autorius : Vald. M. Cukuras
Teilhard de Chardin, S.J., mirties, savaitraštis America kovo 30 d. numeryje įdėjoThomo M. King'o,

2. KELETAS AUTORIAUS PASTABŲ 1989/1 nr.; Autorius : A. PAŠKUS
Henri de Lubac'o, S.J., žodžiais, "kiekvienas rašytojas privalo turėti savo tikslą prieš akis" (The

3. KAZIO SAJOS PJESĖ APIE MOTIEJŲ VALANČIŲ 1989/1 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
1987 metais Kazys Saja dramatiškai paskelbė, jog, cenzorių ir biurokratų ujamas, jis atsidūręs medžio

4. NAUJA KOSTO OSTRAUSKO PJESĖ 1989/1 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Eloiza ir Abelardas — legenda pavirtusi XII-jo šimtmečio pora, viena didžiųjų meilės istorijų —

5. AVYŽIAUS EPIŠKAS ROMANAS PRIEINA KELIO GALĄ 1989/2 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Dar nepasirodęs knygos pavidalu"Pergalės" žurnale, kelio galą priėjo vienas ilgiausių ir

6. J. JANKAUS "TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA" 1989/2 nr.; Autorius : Edita Nazaraitė
Vienas populiariausių lietuvių išeivijos rašytojų Jurgis Jankus 1988 m. išleido naują apsakymų knygą

7. A. KAIRIO "NEMARIOJI GIESMĖ" 1989/2 nr.; Autorius : Edita Nazaraitė
Rašytojo Anatolijaus Kairio istorinį romaną "Nemarioji giesmė" išleido Lietuvių Istorijos draugija 1988

8. LIETUVOS ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS KRITIKA 1989/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
Po daugelio metų paruošiamojo darbo 1987 m. rudenį "Mokslo" leidykla Vilniuje pagamino "Lietuvos

9. LIETUVOS PAMINKLŲ SĄVADO KRITIKA 1989/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
Vyriausioji Enciklopedijų redakcija Vilniuje išleido numatyto daugiatomio veikalo I-ąjį tomą "Lietuvos

10. ŠALTENIO "LITUANIKA" — MITŲ GRUMTYNĖS 1989/3 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Aukštai, aukštai Lietuvon skrenda 'Lituanika". Žemai, žemai, pačiame pažeminimo dugne, kenčia

11. ŽEMAITYTĖS MONOGRAFIJA APIE GALAUNĘ 1989/3 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
"Ką žmogus sugeba, ką pajėgia padaryti, tas ir lieka žmonijai ar savo kraštui. Ką aš pats laikau

12. ANTANO GAILIUŠIO "SAVANORIO DUKTĖ" 1989/3 nr.; Autorius : Pr. Visvydas
Stebiuosi išeivijos kai kurių raštingų pensininkų ištverme. Ankstesniuose metuose neturėję laiko, o

13. DAUG LAIMĖS PO DAUGELIO NELAIMIŲ ALĖS RŪTOS "DAIGYNE" 1989/4 nr.; Autorius : Vytautas Dyvas
Alė Rūta: DAIGYNAS. Išstumtųjų dalia—2. Romanas. Lietuviškos knygos klubas, 1987. Chicago: 576

14. KRALIKAUSKO SKAUDI APYSAKA "VĖLINĖS" 1989/4 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Juozo Kralikausko 164 puslapių apysaka "Vėlinės" (autoriaus išleista Toronte 1988 metais; daugiau

15. KNYGOS APIE MIKALOJŲ KONSTANTINĄ ČIURLIONĮ 1989/4 nr.; Autorius : Jonas Rūtenis
Čiurlionis — ne istorija, jis visą laiką — dabartis... Prof. Vytautas Landsbergis Čiurlionio

16. IŠDAVYSTĖ: NAUJA KNYGA APIE HITLERIO - STALINO PAKTĄ 1989/4 nr.; Autorius : J. Liepinis
Molotovo Ribbentropo pakto pen-kiasdešimtinių išvakarėse Amerikoje pasirodė dar viena knyga apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai