Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1989 1 nr.
 

1. EILĖRAŠČIAI 1989/1 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
IŠSIILGAU TAVĘS Išsiilgau Tavęs, Kaip upė jūros. Plauksiu džiaugsmo srove, Nors be irklo ir

2. Jo peizažuose matai Lietuvą . . . 1989/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Dail. Viktoro Vizgirdos ilgo bei kūrybingo amžiaus jubiliejinėse pagerbtuvėse miela pasigėrėti jo

3. IR PASILIKO NENUVERTI 1989/1 nr.; Autorius : JURGIS JANKUS
Joe Anak tą vakarą pasijuto labiau pavargęs, negu kitais kartais, bet, antrą vertus, ir diena buvo

4. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1989/1 nr.; Autorius : DR. KAZYS ĖRINGIS
Dr. Broniaus Povilaičio knygai iš spaudos išėjus Nūn savo dėmesį skiriame tauriam lietuviui,

5. ATSISVEIKINIMAS SU MYLYMĄJA 1989/1 nr.; Autorius : DR. JONAS BALYS
LIAUDIES DAINŲ TYRINĖJIMAI II Kaip aš išeisiu Į didę karę, Mergele, verksi tu manęs. Iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai