Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990 1
 

1. TĖVYNEI, DIEVUI, ŽMOGUI 1990/1; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Bernardo Brazdžionio poezijos knygą "Po aukštaisiais skliautais" perskaičius I. Lyrikos žemės

2. BRONIO RAILOS "KRYŽKELĖS" 1990/1; Autorius : Pr. Visvydas
Ketvirtojo radijo prakalbų rinkinio išleidimas 1989 metais paryškins Bronio Railos našaus gyvenimo

3. ATMINTINA KARIŲ VETERANŲ VEIKLA NAUJOJE KNYGOJE 1990/1; Autorius : Alė Rūta
Lietuvių Karių Veteranų sąjungos RAMOVĖS veikla, II dalis (1961 -1987). Redagavo Balys Raugas. Išleido

4. NOVELIŲ RINKINYS APIE LIETUVIŲ IŠEIVIUS AMERKOJ 1990/1; Autorius : J. Žemkalnis
Carolyn Thorman, FIFTY YEARS OF ETERNAL VIGILANCE, Atlanta, Peachtree, 1989. Į Amerikos prozą, kaip į

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/1; Autorius : Red.
Danutė Žilaitytė: ŠULINIŲ KRAŠTE. Novelės. Vilnius. Vaga. 1989.    278 p. Z. Raulinaitis: LIETUVOS

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai