Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990 2
 

1. JONO AISČIO RAŠTŲ PIRMAS TOMAS 1990/2; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Ateities literatūros fondas. Chicago, 1988.

2. DR. JUOZO GIRNIAUS KNYGA "ŽMOGUS BE DIEVO" 1990/2; Autorius : P. Daugintis, S.J.
Dr. Juozas Girnius ir jo knyga parodo labai aukštą lietuvių krikščioniškosios minties ir doros lygį;

3. NAUJI ISTORINIAI VEIKALAI 1990/2; Autorius : Prel. Paulius Jatulis
Nežiūrint, kad daugelis išeivių, Lietuvos praeities mylėtojų, jau paliko šį pasaulį, Lietuvių

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/2; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: RINKTINIAI RAŠTAI, III t. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII - XV amž. Išleido

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai