Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1990 3
 

1. TAUTINĖS KULTŪROS RŪPESČIUOSE 1990/3; Autorius : K. SKRUPSKELIS
DR. JUOZO GIRNIAUS 75 METŲ AMŽIAUS SUKAKČIAI DR. JUOZAS GIRNIUS  Vytauto Maželio nuotrauka

2. NEŽEMIŠKAS IR ŽEMIŠKAS 1990/3; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Arkivyskupo, Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO dvasinis medis — šaknys ir šakos Arkivyskupas Jurgis —

3. PER KULTŪRĄ Į ŽMOGŲ 1990/3; Autorius : ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
DU KULTŪRINIAI ĮVYKIAI LIETUVOJE I.  KULTŪROS  KONGRESAS 1990 m. gegužės 18 - 20 dienomis Vilniuje

4. PRANAS NAUJOKAITIS — RAŠYTOJAS IR LITERATŪROS KRITIKAS 1990/3; Autorius : Anatolijus Kairys
Pranas Naujokaitis   Nuotr. V. Maželio Jau nuo seno įprasta prisiminti ir pagerbti savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai