Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990 4
 

1. POEZIJOS SAVASTIS 1990/4; Autorius : Aleksandras Šidlauskas
Perskaičius Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinktinę "Būties erozija' 1. Poetų likimai Įvairiais

2. IR KRIMINALAS, IR LITERATŪRA 1990/4; Autorius : Kęstutis Keblys
Daug kartų viešuose pokalbiuose Kazys Almenas yra tvirtinęs, kad jis nėra joks rašytojas, kad nekuria

3. VILNIAUS PILYS ISTORIJOS MIGLOSE IR ŠIANDIEN 1990/4; Autorius : Jurgis Gimbutas
Inžinierius - architektas Napoleonas Kitkauskas tyrinėja ir praktiškai dirba Vilniaus pilių teritorijoje

4. LADO TULABOS RELIGINĖ KNYGA 1990/4; Autorius : Kun. Vytautas Pikturna
Tikėjimas yra Dievo dovana, gaunama per krikštą. Ta dovana — tai lyg riešuto branduolys, kuris

5. EDVARDO TURAUSKO ATSIMINIMU IR DOKUMENTŲ KNYGA 1990/4; Autorius : Juozas Prunskis
Edvardas  Turauskas: NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT. Išleido Lietuviškos knygas klubas. Kaina 12 dol. Gaunama

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/4; Autorius : Red.
Tomas Venclova: TANKĖJANTI ŠVIESA. Leidėjas — Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai