Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. SOVIETINIS FEDERALIZMAS 1974/2 vasaris; Autorius : ALBERTAS GERUTIS
Šis straipsnis yra praplėstas tekstas paskaitos, kurią autorius skaitė Baltų Instituto II konferencijoje

2. AKADEMIJA TAUTOS KRYŽKELĖSE 1974/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Pranešimas minint Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukaktį Akademijos suvažiavime Bostone

3. KINIJA — PRIEŠAS VIRSTA DRAUGU 1974/3 kovas; Autorius : JUOZAS ERETAS
Kas su kuo ir kas prieš ką? Pirmasis pasaulinis karas (1914-18) turėjo vieną gerą ypatybę: jis

4. RYTPRŪSIŲ ATEITIES PROBLEMA 1974/3 kovas; Autorius : MARTYNAS BRAKAS
Prieš svarstydamas pačią temą, noriu pabrėžti, kad nesu nei pranašas, nei futurologas, nei iš viso

5. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Kaip aptemdomi makroekonominiai rodikliai? Socialinių ir ūkinių klausimų nagrinėjimas tiesiog mada

6. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Tęsinys iš balandžio numerioTikresnės Lietuvos gyventojų pajamos 1971 Atsirėmę anksčiau

7. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/6 birzelis; Autorius : J.B. KADAITIS
Prieš kurį laiką į mano rankas pateko trys knygos, parašytos pagal Maskvos kurpalį pavergtiesiems

8. VATIKANAS SOVIETINĖJE PROPAGANDOJE 1974/7 rugsejis; Autorius : J.B. RADAITIS
Tęsinys iš birželio numerio.Kaip Niunka žiūri į Pijaus XII įpėdinį — pop. Joną XXIII? Šios

9. LIETUVOS GYVENTOJAI PASAULIO GYVENTOJŲ METAIS 1974/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Priešingos problemos Jungtinės Tautos 1974 metus yra paskelbusios Pasaulio Gyventojų Metais (World

10. DĖL RYTPRŪSIŲ ATEITIES 1974/8 spalis; Autorius : ALGIMANTAS P. GURECKAS
Martyno Brako 1973 m. gruodžio 2 d. pranešimas Vliko seime Toronte iškėlė lietuvių tautos likimui labai

11. Nuo Kudirkos ligi Jurašo 1974/10 gruodis; Autorius : P. Prk.
Kaip prieš ketverius metus visus sukrėtė Simo Kudirkos brutalus grąžinimas sovietams, taip dabar visi

12. AR ĮMANOMA LIETUVIAIS NEBŪTI? 1974/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS JANAVIČIUS
Iš Australijos lietuvių studijinių diskusijųLietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kas antri metai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai