Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1974 7 rugsejis
 

1. ŠVIESOS METŲ ŽENKLE 1974/7 rugsejis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
GINTARO MEDŽIAIKaip mes paguosim anuos medžius, Kurie iš skausmo gintaru verkė — Baltijos jūra

2. Leonardo Andriekaus poezija 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Jo šešiasdešimtųjų metinių proga)Skaityta Kennebunkporte rugpiūčio 24 literatūros vakare,

3. SAULĖ LEIDŽIASI 1974/7 rugsejis; Autorius : FRIEDRICH NIETZSCHE
SAULĖ LEIDŽIASI INebeilgai tu trokši, išdegusi širdie! Aš pažadą jaučiu ore:Iš nepažįstamų

4. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/7 rugsejis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Tęsinys iš birželio numerio3.Žmogus yra mąstanti ir laisva būtybė. Jo veiklą apsprendžia mintis ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai