Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1974 8 spalis
 

1. KRYŽIŲ KALNAS 1974/8 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Ąžuolo kraujas varvėdams, Apšlakstė mano drabužį, Apšlakstė ir vainiką.Lietuvių liaudies

2. KULTŪRŲ SUJUNGIMAS 1974/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
ŠLUOTAPasakų buvo daugel sudėta Ir buvo daugel dainų dainuota Ne apie kokią Marso planetą, Bet apie

3. Eilėraščiai 1974/8 spalis; Autorius : SESUO ONA MIKAILAITĖ
PAVASARISPasėgėrėm abu alyvų kvapu.Varnas ir aš svirduliuojam taku —pavasaris mums pagrūmoja

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai