Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1974 10 gruodis
 

1. BAŽNYČIA IR EKUMENIZMAS 1974/10 gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įvedamosios pastabosII Vatikano Susirinkimas susirūpino krikščionių vienybės atstatymu. Juk Kristus

2. KANTO SUKAKTIS 1974/10 gruodis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Minint Kanto (1724 - 1804) du šimtai penkiasdešimtąją gimimo sukaktį, pravartu prisiminti, kad mes

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai