Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1973 2 vasaris
 

1. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919 1973/2 vasaris; Autorius : Stasys Raštikis
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918 - 1919. I tomas, 490 psl. Redaktorius Pranas

2. APIE M. PEČKAUSKAITĘ VOKIEČIŲ KALBA 1973/2 vasaris; Autorius : O. Grn.
Kun. dr. Konstantino Gulbino, O.F.M. Cap. (g. 1919) Mūnsterio universitete 1969 m. apginta disertacija po

3. "BURŽUAZINĖ FILOSOFIJA" SOVIETINIU ŽVILGIU 1973/2 vasaris; Autorius : K. Skrupskelis
R. Skaisgiris, ŠIUOLAIKINĖS BURŽUAZINĖS FILOSOFIJOS PAGRINDINĖS KRYPTYS, Vilnius: Mintis, 1971 m., 222

4. NUOSTABUS SIGITO GEDOS VAIZDYNAS 1973/2 vasaris; Autorius : Pr. Visvydas
Vienas sąmojingas išeivijos kritikas Jono Avyžiaus romaną "Sodybų tuštėjimo metas", recenzijos

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/2 vasaris; Autorius : Red.
Aloyzas Baronas: VĖJAS LEKIA LYGUMA. Romanas. II papildyta laida. Išleido LAS, Čikaga, 1973. 188 psl.,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai