Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1973 3 kovas
 

1. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
PAGAL ČIURLIONIO SONATĄISenstančių žmonių meilė yra panaši į rudenio saulę, kuri šviečia, bet

2. PASIKALBĖJIMAS SU SKULPTORIUM VYTAUTU KAŠUBĄ 1973/3 kovas; Autorius : Red.
V. Kašubą Kalinių išsilaisvinimas (gipsas, 1942)Kokio buvote amžiaus, kai pradėjote domėtis

3. MENO TAUTIŠKUMO KLAUSIMU 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga praeitų metų gruodžio 2 dvidešimtmečio sukaktuvių proga

4. KO IEŠKOME IŠ LIETUVIO DAILININKO? 1973/3 kovas; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Retai tenka atsidurti tokioj situacijoj, kurioj dailininkai ir filosofai prisėda prie vieno stalo ir sutaria

5. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : ONA MICIŪTĖ
YRA GYVENIMASYra gyvenimas toks liūdnas, Širdy paslėptas skausmas smilksta Lyg prieblandoj blanki

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai