Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 4 balandis
 

1. PAVOJINGI NEGALAVIMAI 1973/4 balandis; Autorius : Vt. Vt.
Demokratija nėra žmogaus prigimtoji dovana. Ji yra ilgos kovos su žmogaus barbariškais instinktais

2. ŽEMAIČIO DAIL. JUOZO BAGDONO KŪRYBINĖ SUKAKTIS 1973/4 balandis; Autorius : Jonas Rūtenis
1972 metų pabaigoje kūrybinio darbo keturiasdešimt metų sukaktį atšventė Nevv Yorke gyvenąs

3. ŽMOGAUS CITOGENETIKOS PAŽANGA 1973/4 balandis; Autorius : Bronius Povilaitis
Augalų citologijos ir citogenetikos tyrinėtojai lengvai randa daugybę besidalijančių celių

4. Mūsų buityje 1973/4 balandis; Autorius : Red.
— VLIKas gegužės 14 - 21 paskelbė Romo Kalantos savaite, per kurią kviečiama įsigyti jo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai