Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 6 birzelis
 

1. IŠRINKUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VII TARYBĄ 1973/6 birzelis; Autorius : Alaušius
Gegužės 19-20 vyko JAV LB VII Tarybos rinkimai. Iš viso balsavo 10,440 asmenų. Apygardomis jie taip

2. ATNAUJINTOJI "CARMEN" 1973/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
"Carmen" Čikagos Lietuvių Operoje. Nuotr. A. Kezio Čikagos Lietuvių Operos pastatymas šiemet buvo

3. "ANTRO KAIMO" DEŠIMTMETIS 1973/6 birzelis; Autorius : Kazimieras Dagys
Šį pavasarį Čikagoje "Antras Kaimas" atšventė savo dešimtmečio sukaktį, ta proga pratęsdamas savo

4. V. JAKUBĖNO RELIGINĖ KANTATA 1973/6 birzelis; Autorius : J.V.
Neseniai pasirodė Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro plokštelė, pavadinta

5. Mūsų buityje 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
— Vašingtone VIII.30 - IX.3 šaukiamas PLB IV seimas. Tą patį savaitgalį ir tame pačiame Atlanto

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai