Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 7 rugsejis
 

1. "PERSIORGANIZAVIMAS" — RACIONALIOS ORGANIZACIJOS STOKA 1973/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
Šių metų vasara buvo baigta dviem išskirtiniais renginiais: PLB seimu Vašingtone ir Lietuvių Katalikų

2. IX LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1973/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Š. m. gegužės 26 - 27 Čikagoje įvyko Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos jau 9-tasis, kas

3. BALTISTŲ KONFERENCIJA ŠVEDIJOJ 1973/7 rugsejis; Autorius : Anatolius Matulis
Stockholmo Hasselby pilyje š. m. rželio 8-11 buvo sušaukta antroji baltistikos studijų konferencija

4. PAX ROMANĄ ŽURNALAS DEMOGRAFINĖS PUSIAUSVYROS KLAUSIMU 1973/7 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Jungtinės Tautos projektuoja 1974 metus skelbti Žmonijos Metais. Ta proga įvairios tarptautinės

5. Mūsų buityje 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Helsinky VII.3 - 7 vykusiai Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijai sekti Pasaulinė Baltų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai