Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 8 spalis
 

1. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS IX SUVAŽIAVIMAS 1973/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimai šaukiami kas treji metai. Šiemet devintasis (už

2. LIETUVIAI DAILININKAI CORCORAN DAILĖS GALERIJOJE 1973/8 spalis; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimu Washingtono Corcoran dailės galerijoj buvo surengta 12

3. LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJAI 15 METŲ 1973/8 spalis; Autorius : Alicija Rūgytė
Berengiant pirmąjį lietuvių kultūros kongresą 1956 m. Čikagoje, istorijos sekcijai suorganizuoti buvo

4. "REVOLIUCIJOS ANATOMIJOS" MINTYS 1973/8 spalis; Autorius : Saulius A. Girnius
RyŠium su įvairiais šio meto sąmyšiais ar sąjūdžiais "revoliucijos" žodis yra gan išpopuliarėjęs.

5. Mūsų buityje 1973/8 spalis; Autorius : Red.
— PLB IV Seimas aprašomas atskirai V. Vaitiekūno šiame pat numery. Šioj vietoj tik papildomi kai kurie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai