Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973 10 gruodis
 

1. II MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1973/10 gruodis; Autorius : Alaušius
Po ketverių metų vėl sulaukėme Mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio toj pačioj Chicagoj ir tą pat

2. VLADO JAKUBĖNO KŪRINIŲ KONCERTAS 1973/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
Antrajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Chicagoje meninei kūrybai atstovavo vienas iškiliųjų dar

3. ANTANĄ VAIKSNORĄ ATSISVEIKINUS 1973/10 gruodis; Autorius : M. Nasvytis
Šių metų rugsėjo 28 vakarą Cle-velande staigiai mirė vos 55 metus sulaukęs dailininkas Antanas

4. GABRIEL MARCEL 1889-1973 1973/10 gruodis; Autorius : K. Skrupskelis
Gabriel Marcei, visuotinai pripažintas pagrindiniu krikščioniu egzistencialistu, mirė šių metų spalio

5. A. I. Solženicyno žodis žmonijai 1973/10 gruodis; Autorius : A. P. S.
Šis straipsnis parašytas dar prieš žinią, kad Paryžiuje rusų kalba išleistas naujas Solženicyno

6. Mūsų buityje 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
— Toronte XII. 1 - 2 posėdžiavo VLIKo seimas. VLIKo veiklą tarptautinėj politikoj apžvelgė pirm. dr.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai