Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. ETNINIO PAVELDĖJIMO PROGRAMA 1972/6 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Lietuvių Bendruomenės centras ir vietiniai organai bei veikėjai yra dėję daug pastangų, kad JAV

27. Mūsų buityje 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
Romas Kalanta. Iš amerikiečių "Time" (VII.31) paskelbtos nuotraukos patyrėme jį buvus švelnų ir

28. JAUNIMO KONGRESO PASKAITAS PALYDINT 1972/7 spalis; Autorius : J. G.
Šiame numery duodame visas tris pagrindines jaunimo kongreso paskaitas, skaitytas atidarymo ir uždarymo

29. DIDYSIS VISUOMENININKAS 1972/7 spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Jonui Balkūnui 70 m. sulaukus21 d. prel. Jonui Balkūnui sueina 70 m. amžiaus. Tai Įdomi ir

30. DAR TRUPUTĮ APIE POEZIJĄ IR KRITIKĄ 1972/7 spalis; Autorius : Al. Baronas
Prieš metus pasisakiau "Aiduose", kad mūsuose taip jau iškelta poezija neturi išskirtinio pranašumo,

31. Mūsų buityje 1972/7 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i m a i. — Lietuvos Vyčių 59-sis metinis seimas Clevelande VIII.23-27 vyko "krizės"

32. 'NEEILINĖ" TAMSUOMENĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Alaušius
Mūsų išeivinė bendruomenė negausi, nes vis daugiau faktiškai ji remiasi tik pokario ateiviais. Bet ir

33. LEONARDO ŠIMUČIO 80 METŲ SUKAKTĮ MININT 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Nelengva susigyventi su gyvenimi tikrove, kad Leonardas Šimutis, tai vienas šviesiausių, dinamiškiausių

34. Balys Dvarionas 1972/8 lapkritis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Lietuvių muzikų šeima vėl praretėjo: šių metų rugpiūčio 23 Vilniuje mirė Balys Dvarionas —

35. PRISIMENANT DU LIETUVOS DRAUGUS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. G.
Būdami maža tauta, mažai esame ir žinomi. Negalime nė daug draugų turėti. Todėl juo labiau turime

36. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas Masilionis
Šeštoji JAV ir Kanados mokytojų, trečioji jaunimo ir antroji tautinių šokių kursų studijų savaitė,

37. INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime Vašingtone spalio 7-8 pirmoj eilėj iš kairės centro

38. Mūsų buityje 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Vilniuje "aukščiausiasis teismas" IX.25-X.3 teisė 8 jaunuolius, dalyvavusius Kauno demonstracijose po Romo

39. MOMENTAS JĖGOMS SUGLAUDINTI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Praėjusiuose JAV-bių prezidento rinkimuose Amerikos lietuviams nebuvo kito pasirinkimo, kaip balsuoti už

40. ŠIMTAS METŲ LINDEI DOBILUI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Masilionis
Julijonas Lindė, literatūroje žinomas J. Dobilo slapyvardžiu, gimė 1872 lapkričio 17 Dovydų kaime,

41. NOBELIO LAUREATAS — HEINRICH BOELL 1972/9 gruodis; Autorius : Rimvydas Šliažas
1972 metų Nobelio literatūros premija pripažinta vokiečių rašytojui Heinrich Theodor Boll. Po ilgų

42. MIRĖ KONVERTITO ERNEST PSICHARI SESUO, RENANO ANŪKĖ 1972/9 gruodis; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Šių metų rugpiūčio 15 mirė žymaus prancūzų filologo Jean Psichari duktė ir Renano anūkė Henriette

43. Mūsų buityje 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
— VLIKO seimas posėdžiavo Cleve-lande X1.25 - 26. Išklausytos paskaitos dr. S. A. Bačkio apie

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai