Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 1 sausis -vasaris
 

1. Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
Paminėti šio krašto Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukakčiai centro valdyba parūpino šiam numeriui 5

2. Trečiasis Bažnyčios sinodas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Rimšelis V.
Bažnyčios ir kunigų problemosTrečiasis Bažnyčios sinodas vyko nuo 1971 rugsėjo 30 iki lapkričio 6.

3. Mūsų buityje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam

4. V. Bražėno laiškas ir redaktoriaus atsakymas 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
LAIŠKAS REDAKCIJAIDidžiai Gerbiamas Redaktoriau!Juozo Girniaus straipsnyje "Patriotinio ekstremizmo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai